×

Polityka prywatności – regulamin serwisu

Prawa autorskie: Strona www.ksws.pl (zwana dalej „stroną”) jest wyłączną własnością Michała Adamowicza (zwanego dalej „właścicielem”) stworzoną dla celów informacyjnych, komunikacyjnych, a następnie udostępnioną użytkownikom do użytku prywatnego, niekomercyjnego.

Konieczne jest zachowywanie i odtwarzanie każdego bez wyjątku ostrzeżenia o prawach autorskich oraz innych prawach własności zawartych we wszystkich Informacjach, które się pobiera. Jednakże, nie wolno rozprowadzać, zmieniać, przekazywać, przesyłać czy wykorzystywać zawartości tej Witryny do użytku publicznego lub w celach komercyjnych, włączając w to teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo, bez pisemnej zgody Właściciela Strony.

Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie Strony lub szkody powstałe w wyniku jej przeglądania lub przetwarzania materiałów na niej zawartych włączając w to teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, informacji zawartych na Stronie.
Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian warunków i zastrzeżeń w każdej chwili. Korekty te są wiążące dlatego zaleca się systematyczne odwiedzanie Strony w dziale „nota prawna”. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działanie linków umieszczonych na Stronie,  kierujących do innych witryn internetowych.

Transmisja danych drogą elektroniczną może zawierać luki w zabezpieczeniach ze względu na właściwości techniczne Internetu. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowązana na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

FORGOT YOUR DETAILS?

SPORT ŁĄCZY POKOLENIA

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ MIASTO KRAKÓW:

Krakowska Szkoła Wushu - sport łączy pokolenia - logo
-
Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa wraz z Krakowską Szkołą Wushu uruchomił nowatorski program sportowy pn.: „Sport łączy pokolenia, integruje rodziny”.  Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci i ich rodziców w zajęciach sportowych z zakresu kung fu, wushu wraz z elementami gimnastyki oraz podstawami samoobrony dla dorosłych.
-
Zajęcia mają na celu aktywizację fizyczną dzieci i młodzieży szkolnej, przeciwdziałanie przemocy, agresji interpersonalnej i uzależnieniom oraz profilaktykę wad postawy, nadwagi, otyłości i integrację międzypokoleniową.
-
Głównymi celami i zadaniami programu są:
- Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia
- Edukacja dzieci i młodzieży, a także rodziców z zakresie higienicznego trybu życia
- Przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy, agresji interpersonalnej i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, pomoc dzieciom ze środowisk zubożałych czy dotkniętych patologią społeczną
- Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych
- Możliwość integracji grup podczas ćwiczeń, a przede wszystkim przez uczestniczenie w zajęciach rodziców, wpływając tym samym na zacieśnienie więzi rodzinnych
- Zaangażowanie rodziców we wzmacnianie więzi rodzicielskich poprzez realizację wspólnych zainteresowań

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

PONIEDZIAŁEK / Zalew Nowohucki, ul. Bulwarowa /

Zajęcia ogólnorozwojowe - 13.30-15.30
Zajęcia Taichi w parku lotników - 20.00-21.00

ŚRODA / Zalew Nowohucki, ul. Bulwarowa /

Zajęcia ogólnorozwojowe - 14.00-15.00 i 15.00-16.00

ŚRODA / Dworek Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2 /

Zajęcia Taichi - 20.00-21.00

CZWARTEK / Zalew Nowohucki, ul. Bulwarowa /

Zajęcia ogólnorozwojowe - 12.00-13.00 i 13.00-14.00 i 14.00-15.00

PIĄTEK / Szkoła podstawowa nr 100, os. Albertyńskie 36 /

Zajęcia ogólnorozwojowe - 14.00-15.00 i 15.00-16.00

PIĄTEK / Dworek Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2 /
Zajęcia Taichi - 20.00-21.00

SOBOTA / Dworek Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2 (zajęcia prowadzone są w sali wielofunkcyjnej, w Zajeździe)/
Zajęcia ogólnorozwojowe - 12.00-13.00

SOBOTA /Park Jordana, zbiórka przy wejściu głównym od strony Błoń/
Zajęcia ogólnorozwojowe - 10.00-11.00

Wszystkie zajęcia w przypadku braku możliwości prowadzenia w formie stacjonarnej lub w parku
(zła pogoda) prowadzone będą zdalnie za pośrednictwem aplikacji ZOOM. Sytuacja jest
monitorowana na bieżąco i dostosowujemy możliwość prowadzenia zajęć do decyzji ministerialnych.

Jeśli chcesz dołączyć - wziąć udział w projekcie, bądź masz jakieś pytania, zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego lub kontakt telefoniczny

SPRAWOZDANIE CZĘSCIOWE Z WYKONANEGO ZADANIA

Sport łączy pokolenia, integruje rodziny

Program Sport łączy pokolenia, integruje rodziny realizowany jest przez Krakowską Szkołę Wushu KSWS na podstawie umowy z Miastem Kraków nr W/I/679/SP/12/2021 z dnia 26.02.2021 rok.

Zajęcia prowadzone zgodnie z obowiązującymi w danym okresie rozporządzeniami dotyczącymi ograniczeń związanych z panującą epidemią i odbywają się w następnych lokalizacjach:

Parka lotników polskich, Szkoła Podstawowa nr 100, os. Albertyńskie 36, Dworek Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2, Park Jordana. Wszystkie zajęcia prowadzone są zgodnie z przesłanym do jednostki kontrolnej, czyli Wydziału Sportu Miasta Krakowa jak i umieszczonym na stronie internetowej harmonogramem. Zajęcia prowadzone są przez wykwalikowanych instruktorów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów związanych z panującą epidemią Sars Cov 2 w Polsce.

Czynności wykonane w okresie od kwietnia do końca czerwca:

 1. W czasie trwania projektu jest wyświetlany firm promocyjny, który po wcześniejszej akceptacji został opublikowany w mediach społecznościowych jak i na stronie internetowej.
 2. Kolejnym przedsięwzięciem promującym program był wyświetlenie reklamy i filmu na ekranach zewnętrznych Tauron Areny.
 3. Wyprodukowane zostały rollupy i plakaty promujące program.
 4. Informacje o programie przesłane zostały do lokalnych gazet.
 5. Prowadzona jest strona internetowa gdzie umieszczane są aktualne informacje związane z realizacją programu jak i harmonogram zajęć.
 6. Prowadzona jest strona w portalu społecznościowym gdzie umieszczane są bieżące informacje i zdjęcia z aktywności związanych z realizacją programu.
 7. Zakupione zostały drobne upominki jak i sprzęt sportowy
 8. Zorganizowane zostało spotkanie podsumowujące dotychczasową działalność, podczas którego przekazane zostały nagrody i drobne upominki. Spotkanie odbyło się 27.06.2021 roku na sali konferencyjnej Tauron Arena Kraków. Podczas spotkania zostały omówione również dotychczasowe działania jak i przedstawiony został plan działania w okresie wakacyjnym. Uczestnicy mieli szanse zaprezentować swoje umiejętności podczas improwizowanego turnieju (forma testu). Dla uczestników przygotowany był również symboliczny poczęstunek jak i woda mineralna w szklanych butelkach.
 9. Na bieżąco do 10 każdego miesiąca przekazywane były mierniki do jednostki kontrolnej - Wydział Sportu Miasta Krakowa.

Podczas realizacji programu w terminie od 16 kwietnia do końca czerwca zostały zrealizowane następujące czynności związane bezpośrednio z pracą, z uczestnikami:

 1. Przeprowadzone zostały pomiary antropomorficzne
 2. Została przeprowadzona ocena potencjału motorycznego
 3. Pracowano nad gibkością, wytrzymałością, dynamiką, sprawnością motoryczną i koordynacją ruchową.
 4. Ćwiczono podstawowe techniki poruszania się między pozycjami.
 5. Ćwiczono podstawowe techniki amortyzacji upadków.
 6. Ćwiczono podstawowe techniki gimnastyczno-akrobatyczne.
 7. Doskonalono podstawowe techniki Wushu.
 8. Doskonalono techniki Shoufa i Toufa.
 9. Uczono się formy Ji Duan.
 10. Uczestnicy brali udział w spotkaniach tematycznych.
 11. Przeprowadzono test z nabytych umiejętności.

 

Same zajęcia prowadzone były przez 3 instruktorów, (choć liczba prowadzących uzależniona jest od zainteresowania-ilości uczestników i odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa prowadzenia zajęć). Podczas zajęć dzieci uczone były podstawowych elementów Wushu takich jak pozycje, kopnięcia, uderzenia itp. Jednak największy nacisk kładziony był na ćwiczenia ogólnorozwojowe, co jest szczególnie istotne w fazie rozwoju dziecka. Rodzice w tym czasie mogli doskonalić swoje umiejętności samoobrony, ale i koordynacji czy równowagi. Dla osób mniej sprawnych ruchowo i starszych przewidziany był blok zajęć z Taichi, jednak uczestniczyli w nim również osoby młodsze a nawet dzieci.

 

Na początku każdego miesiąca przeprowadzony był test kontrolny obejmujący szereg ćwiczeń mający na celu ocenienie sprawności fizycznej uczestników. Aby bardziej zmotywować dzieci do udziału w „konkursach”-teście najlepsi uczestnicy (osoby wykazujące najwyższy progres między testami) otrzymają nagrody i upominki. Wszystkie nagrody i upominki rozdawane były podczas spotkania, które odbyło się w czerwcu.

Zgodnie z nowymi decyzjami rządu od poniedziałku 19 kwietnia otwarła się możliwość uczestnictwa w zajęciach na wolnym powietrzu (parki, łąki itd.), co pozwoliło nam na kontynuowanie programu prócz wersji on line w wersji bezpośredniej. Zgodnie z informacjami rozesłanymi do osób zainteresowanych treningami taką formą ruchu będzie warunkować aktualna pogoda i uczestnicy będą na bieżąco informowani o ewentualnej zamianie zajęć w parku na on line. Zajęcia w parku narzucały na nas obowiązek limitowania uczestników do 25 osób, więc każdy chętny był zobligowany do wcześniejszej rezerwacji miejsca (rejestracja przez stronę www. ksws.pl).

 

Od 5 maja zajęcia prowadzone były już prawie całkowicie w wersji stacjonarnej z możliwością łączenia się on line (dla chętnych). Harmonogram był aktualizowany na bieżąco, o czym informowany był Wydział Sportu Miasta Krakowa jak i sami uczestnicy.

 

Do tej pory w zajęciach stacjonarnych zanotowaliśmy 1721 osobo-wejść, z czego od momentu wprowadzenia możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych 1630 osobo wejść podczas 110 godzin realizacji (maj, czerwiec), liczba logujących się uczestników (korzystających z możliwości prowadzenia zajęć on line) w miesiącach maj czerwiec odnotowaliśmy 202 osobo wejść, liczba opublikowanych materiałów wynosiła w tych miesiącach 89 publikacji, liczba odsłon strony internetowej czy Facebooka wyniosła (maj-czerwiec) 2610.

Działania, które zostały zrealizowane w drugim okresie trwania programu:

 1. Promocja programu poprzez wyświetlanie filmu, reklam w sieci web i na tablicy led Tauron Arenie.
 2. Przekazywanie harmonogramów Wydziałowi Sportu Miasta Krakowa.
 3. Administrowanie strony www i strony na Facebook-u, gdzie umieszczone są wymagane regulaminy uczestnictwa, harmonogram zajęć, link do aplikacji zoom, możliwość zapisu, zdjęcia i materiały szkoleniowe, www.ksws.pl/programy.
 4. Przeprowadzenie kolejnego spotkania dla instruktorów gdzie omawiane były zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i zasad BHP, jak również podstawowe zasady postępowania z osobami z zaburzeniami koncentracji takimi jak dzieci z zespołem ADHD czy z zespołem Aspergera.
 5. Przekazanie aktualizacji szkołom i ośrodkom, z którymi współpracujemy o wznowieniu zadania z prośbą o przekazanie informacji swoim podopiecznym (w związku z możliwością rozpoczęcia prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej).
 6. Przesłanie informacji dla rodziców poprzez aplikację librus.
 7. Przeslanie wiadomości e-mail z informacjami o programie osobom biorącym udział do tej pory w wersji zdalnej.
 8. Zorganizowanie kolejnego spotkania organizacyjnego gdzie zostały przedstawione zasady uczestnictwa w programie jak również wymagania dotyczące stroju i podstawowych zasad BHP (ze względu na wznowienie zajęć stacjonarnych).
 9. Podczas zajęć wykorzystywany jest sprzęt przygotowany przez KSWS (Krakowską Szkołę Wushu), sprzęt sportowy spełnia wymagania Międzynarodowej Federacji Wushu i jest atestowany jak i w pełni bezpieczny.
 10. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi jak i specjalistami w swoich dziedzinach sportu.
 11. Podczas zajęć instruktorzy zwracają uwagę na przedstawienie higienicznego trybu życia jak i niezwykle istotnych zasad fair play. Równie ważną kwestią podczas zajęć jest likwidacja barier związanych z różnicami grup społecznych jak i zapobieganie patologii społecznej.
 12. Po rozpoczęciu zajęć w formie stacjonarnej został przeprowadzony test sprawdzający
 13. Celem ustalenia sprawności fizycznej uczestników i pomagający określić progres rozwoju fizycznego. Testy przeprowadzane są raz w miesiącu a uczestnicy są wcześniej informowani o przebiegu sprawdzianu.
 14. Regularnie dostarczane są sprawozdania z działalności klubu podczas realizacji programu jak i KSWS posiada stały kontakt z osobami oddelegowanymi przez Wydział Sportu Miasta Krakowa odpowiedzialnymi za kontrolę programu „Sport łączy pokolenia, integruje rodziny”.
 15. KSWS promuje Miasto Kraków podczas realizacji programu umieszczając wymagane informacje i logotypy na materiałach promocyjnych, stronie www, stronie fb jak i podczas informacji wysyłanych do gazet lokalnych. Wszystkie materiały promocyjne zawierające elementy graficzne są publikowane po wcześniejszej akceptacji odpowiednich jednostek Miasta Krakowa.
TOP