×

Polityka prywatności – regulamin serwisu

Prawa autorskie: Strona www.ksws.pl (zwana dalej „stroną”) jest wyłączną własnością Michała Adamowicza (zwanego dalej „właścicielem”) stworzoną dla celów informacyjnych, komunikacyjnych, a następnie udostępnioną użytkownikom do użytku prywatnego, niekomercyjnego.

Konieczne jest zachowywanie i odtwarzanie każdego bez wyjątku ostrzeżenia o prawach autorskich oraz innych prawach własności zawartych we wszystkich Informacjach, które się pobiera. Jednakże, nie wolno rozprowadzać, zmieniać, przekazywać, przesyłać czy wykorzystywać zawartości tej Witryny do użytku publicznego lub w celach komercyjnych, włączając w to teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo, bez pisemnej zgody Właściciela Strony.

Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie Strony lub szkody powstałe w wyniku jej przeglądania lub przetwarzania materiałów na niej zawartych włączając w to teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, informacji zawartych na Stronie.
Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian warunków i zastrzeżeń w każdej chwili. Korekty te są wiążące dlatego zaleca się systematyczne odwiedzanie Strony w dziale „nota prawna”. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działanie linków umieszczonych na Stronie,  kierujących do innych witryn internetowych.

Transmisja danych drogą elektroniczną może zawierać luki w zabezpieczeniach ze względu na właściwości techniczne Internetu. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowązana na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

FORGOT YOUR DETAILS?

SPORT ŁĄCZY POKOLENIA,
INTEGRUJE RODZINY

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MIASTO KRAKÓW:

-
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wraz z Krakowską Szkołą Wushu uruchomił nowatorski program sportowy pn.: „Sport łączy pokolenia, integruje rodziny”.  Program zakłada systematyczny, powszechny i bezpłatny udział dzieci i ich rodziców w zajęciach sportowych z zakresu kung fu, wushu wraz z elementami gimnastyki/akrobatyki.
-
Zajęcia mają na celu aktywizację fizyczną dzieci i młodzieży szkolnej, przeciwdziałanie przemocy, agresji interpersonalnej i uzależnieniom oraz profilaktykę wad postawy, nadwagi, otyłości i integrację międzypokoleniową.
-
Głównymi celami i zadaniami programu są:
- Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia
- Edukacja dzieci i młodzieży, a także rodziców z zakresie higienicznego trybu życia
- Przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy, agresji interpersonalnej i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, pomoc dzieciom ze środowisk zubożałych czy dotkniętych patologią społeczną
- Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych
- Możliwość integracji grup podczas ćwiczeń, a przede wszystkim przez uczestniczenie w zajęciach rodziców, wpływając tym samym na zacieśnienie więzi rodzinnych
- Zaangażowanie rodziców we wzmacnianie więzi rodzicielskich poprzez realizację wspólnych zainteresowań

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PROGRAMU „SPORT ŁĄCZY POKOLENIA, INTEGRUJE RODZINY” do 15.12.2023 roku

Środy

/ Szkoła podstawowa nr 3 os. Dywizjonu 303 nr 35 /  20.00 - 21.00 - TaiChi

/ Park Szpitala Klinicznego lub w razie niepogody teatr szpitalny. ul. Babińskiego 29  / 10.00 - 12.00 - Wushu-taichi

Piątki

/ Szkoła podstawowa nr 3 os. Dywizjonu 303 nr 35 / 17.00 - 19.00 - Wushu

/ Dworek Białoprądnicki,ul. Białoprądnicka 3 / 20.00-21.00 - Taichi

 

Wszystkie zajęcia w przypadku braku możliwości prowadzenia w formie stacjonarnej prowadzone
będą zdalnie za pośrednictwem aplikacji ZOOM. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco i
dostosowujemy możliwość prowadzenia zajęć do decyzji ministerialnych związanych ze stanem
epidemii Covid-19.

Jeśli chcesz dołączyć - wziąć udział w projekcie, bądź masz jakieś pytania, zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego lub kontakt telefoniczny. Poniżej zamieszczamy również regulamin wraz z deklaracją dla uczestników.

FORMULARZ KONTAKTOWY:
TOP