×

Polityka prywatności – regulamin serwisu

Prawa autorskie: Strona www.ksws.pl (zwana dalej „stroną”) jest wyłączną własnością Michała Adamowicza (zwanego dalej „właścicielem”) stworzoną dla celów informacyjnych, komunikacyjnych, a następnie udostępnioną użytkownikom do użytku prywatnego, niekomercyjnego.

Konieczne jest zachowywanie i odtwarzanie każdego bez wyjątku ostrzeżenia o prawach autorskich oraz innych prawach własności zawartych we wszystkich Informacjach, które się pobiera. Jednakże, nie wolno rozprowadzać, zmieniać, przekazywać, przesyłać czy wykorzystywać zawartości tej Witryny do użytku publicznego lub w celach komercyjnych, włączając w to teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo, bez pisemnej zgody Właściciela Strony.

Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie Strony lub szkody powstałe w wyniku jej przeglądania lub przetwarzania materiałów na niej zawartych włączając w to teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, informacji zawartych na Stronie.
Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian warunków i zastrzeżeń w każdej chwili. Korekty te są wiążące dlatego zaleca się systematyczne odwiedzanie Strony w dziale „nota prawna”. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działanie linków umieszczonych na Stronie,  kierujących do innych witryn internetowych.

Transmisja danych drogą elektroniczną może zawierać luki w zabezpieczeniach ze względu na właściwości techniczne Internetu. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowązana na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

FORGOT YOUR DETAILS?

SPORT ŁĄCZY POKOLENIA

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ MIASTO KRAKÓW:

Krakowska Szkoła Wushu - sport łączy pokolenia - logo
-
Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa wraz z Krakowską Szkołą Wushu uruchomił nowatorski program sportowy pn.: „Sport łączy pokolenia, integruje rodziny”.  Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci i ich rodziców w zajęciach sportowych z zakresu kung fu, wushu wraz z elementami gimnastyki oraz podstawami samoobrony dla dorosłych.
-
Zajęcia mają na celu aktywizację fizyczną dzieci i młodzieży szkolnej, przeciwdziałanie przemocy, agresji interpersonalnej i uzależnieniom oraz profilaktykę wad postawy, nadwagi, otyłości i integrację międzypokoleniową.
-
Głównymi celami i zadaniami programu są:
- Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia
- Edukacja dzieci i młodzieży, a także rodziców z zakresie higienicznego trybu życia
- Przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy, agresji interpersonalnej i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, pomoc dzieciom ze środowisk zubożałych czy dotkniętych patologią społeczną
- Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych
- Możliwość integracji grup podczas ćwiczeń, a przede wszystkim przez uczestniczenie w zajęciach rodziców, wpływając tym samym na zacieśnienie więzi rodzinnych
- Zaangażowanie rodziców we wzmacnianie więzi rodzicielskich poprzez realizację wspólnych zainteresowań
UWAGA!
Od 05.05.2021, zapraszamy na zajęcia do TAURON ARENA (ul. S. Lema 7). Zbiórka 10 min. przed rozpoczęciem zajęć przy wejściu do małej hali, obok recepcji. Możliwość wzięcia udziału w zajęciach on-line nadal pozostaje aktualna.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

PONIEDZIAŁEK

Tauron Arena (ul. Stanisława Lema 7)
Zajęcia ogólnorozwojowe / 16.00-17.00 / 17.00- 18.00 /

Park Lotników
Zajęcia Taichi / 20.00-21.00 /

-

ŚRODA

Tauron Arena (ul. Stanisława Lema 7)
Zajęcia ogólnorozwojowe / 16.00-17.00 / 17.00-18.00 /
Zajęcia Taichi / 18.00-19.00 /

-

CZWARTEK

Tauron Arena (ul. Stanisława Lema 7)
Zajęcia ogólnorozwojowe / 16.00-17.00 / 17.00-18.00 / 18.00-19.00 /

-

PIĄTEK

Szkoła podstawowa nr 100 (oś. Albertyńskie 36)
Zajęcia ogólnorozwojowe / 14.30-15.30 / 15.30-16.30 /

Park Lotników
Zajęcia Taichi / 20.00-21.00 /

-

SOBOTA

Tauron Arena (ul. Stanisława Lema 7)
Zajęcia ogólnorozwojowe /10.00-12.00 /

Dworek Białoprądnicki (ul. Papiernicza 2)
Zajęcia ogólnorozwojowe /11.30-12.30 /

Jeśli chcesz dołączyć - wziąć udział w projekcie, bądź masz jakieś pytania, zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego lub kontakt telefoniczny

SPRAWOZDANIE CZĘSCIOWE Z WYKONANEGO ZADANIA

Sport łączy pokolenia, integruje rodziny

Program Sport łączy pokolenia, integruje rodziny realizowany jest przez Krakowską Szkołę Wushu KSWS na podstawie umowy z Miastem Kraków. Do obowiązków KSWS należało przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wraz z rodzicami oraz szereg wcześniejszych działań mających na celu promocję programu.

Zajęcia prowadzone zgodnie z obowiązującymi w danym okresie rozporządzeniami dotyczącymi ograniczeń związanych z panującą epidemią. W momencie kiedy nie był ogłoszony narodowy lockdwon treningi odbywały się w Szkole Podstawowa nr 100 os. Albertyńskie 36 jak i prowadzone były w wersji on line zgodnie z załączonym harmonogramem i informacjami umieszczonymi na stronie internetowej. Po całkowitym zamknięciu zajęć sportowych treningi odbywały się tylko w wersji on line. Osoby odpowiedzialne za sprawny przebieg realizacji programu na bieżąco obserwują panujące standardy związane z covid i dostosowują możliwości prowadzenia zajęć do ogłaszanych rozporządzeń, będą cały czas w kontakcie mailowym i telefonicznym z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa.


W czasie trwania projektu został nakręcony i przygotowany film promocyjny, który po wcześniejszej akceptacji został opublikowany w mediach społecznościowych jak i na stronie internetowej.


Kolejnym przedsięwzięciem promującym program był wyświetlenie reklamy i filmu na ekranach zewnętrznych Tauron Areny.
Informacje na temat samego programu jak i przygotowane sprawozdanie z jego realizacji zostało również przesłane do lokalnych gazet i po opublikowaniu wydrukowane materiały zostaną przesłane do Urzędu Miasta.


Same zajęcia prowadzone były przez 3 instruktorów (choć liczba prowadzących uzależniona jest od zainteresowania-ilości uczestników i odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa prowadzenia zajęć). Podczas zajęć dzieci uczone były podstawowych elementów wushu takich jak pozycje, kopnięcia, uderzenia itp. Jednak największy nacisk kładziony był na ćwiczenia ogólnorozwojowe co jest szczególnie istotne w fazie rozwoju dziecka. Rodzice w tym czasie mogli doskonalić swoje umiejętności samoobrony ale i koordynacji czy równowagi. Dla osób mniej sprawnych ruchowo i starszych przewidziany był blok zajęć z Taichi, jednak uczestniczyli w nim również osoby młodsze a nawet dzieci.


Na początku trwania programu został przeprowadzony test kontrolny obejmujący szereg ćwiczeń mający na celu ocenienie sprawności fizycznej uczestników, kolejne test przeprowadzane są raz w miesiącu a jej data jest podawana wcześniej aby uczestnicy mogli przygotować odpowiednie pomoce dydaktyczne (w przypadku prowadzenia zajęć on line). Aby bardziej zmotywować dzieci do udziału w „konkursach”-teście najlepsi uczestnicy (osoby wykazujące najwyższy progres między testami) otrzymają nagrody i upominki.


Wszystkie nagrody i upominki będą rozdawane podczas spotkania, które odbędzie się w czerwcu (oczywiście jeśli będzie możliwe spotkanie w grupie-obostrzenia covid).


Zgodnie z nowymi decyzjami rządu od poniedziałku 19 kwietnia otwarła się możliwość uczestnictwa w zajęciach na wolnym powietrzu (parki, łąki itd.) co pozwoli nam na kontynuowanie programu prócz wersji on line w wersji bezpośredniej. Zgodnie z informacjami rozesłanymi do osób zainteresowanych treningami taką formę ruchu będzie warunkować aktualna pogoda i uczestnicy będą na bieżąco informowani o ewentualnej zamianie zajęć w parku na on line. Zajęcia w parku narzucają na nas obowiązek limitowania uczestników do 25 osób więc każdy chętny będzie zobligowany do wcześniejszej rezerwacji miejsca (rejestracja przez stronę www. ksws.pl).


Do tej pory w zajęciach stacjonarnych (przed całkowitym zamknięciem możliwości trenowania) brało w niej udział 91 osobo-wejść. Ważną informacją jest również fakt, iż rząd nałożył wcześniej (przed zamknięciem sportu)ograniczenia, iż w zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby posiadające licencje związku sportowego co pozwoliło na udział tylko części osób biorących udział w programie.


W zajęciach on line odnotowaliśmy do dnia 31.03.2021 - 764 osoby logujące się na stronie a w okresie do 17.04.2021 – 566 osób.
Działania, które zostały zrealizowane w pierwszym okresie trwania programu:
- Promocja programu poprzez przygotowanie filmu, reklama w sieci web i na Tauron Arenie.
- Wykupienie ubezpieczenia.
- Przekazanie harmonogramów i regulaminów zajęć Wydziałowi Sportu Miasta Krakowa.
- Przygotowanie strony www i strony na facebook-u, gdzie umieszczone są wymagane regulaminy uczestnictwa, harmonogram zajęć, link do aplikacji zoom, możliwość zapisu, zdjęcia i materiały szkoleniowe, www.ksws.pl/programy.
- Przygotowanie niezbędnych materiałów szkoleniowych dla instruktorów.
- Przeprowadzenie szkolenia dla instruktorów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i zasad BHP, jak również podstawowe zasady postępowania z osobami z zaburzeniami koncentracji takimi jak dzieci z zespołem ADHD czy z zespołem Aspergera.
- Przekazanie informacji szkołom i ośrodkom, z którymi współpracujemy o rozpoczęciu zadania z prośbą o przekazanie informacji swoim podopiecznym.
- Przesłanie informacji dla rodziców poprzez aplikację librus.
- Przeslanie wiadomości e-mail z informacjami o programie osobom biorącym udział w latach poprzednich.
- Zorganizowanie spotkania organizacyjnego gdzie zostały przedstawione zasady uczestnictwa w programie jak również wymagania dotyczące stroju i podstawowych zasad BHP.


Podczas zajęć wykorzystywany jest sprzęt przygotowany przez KSWS (Krakowską Szkołę Wushu), sprzęt sportowy spełnia wymagania Międzynarodowej Federacji Wushu i jest atestowany jak i w pełni bezpieczny.
Zajęcia prowadzone są przez instruktorów posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi jak i specjalistami w swoich dziedzinach sportu.
Podczas zajęć instruktorzy zwracają uwagę na przedstawienie higienicznego trybu życia jak i niezwykle istotnych zasad fair play. Równie ważną kwestią podczas zajęć jest likwidacja barier związanych z różnicami grup społecznych jak i zapobieganie patologii społecznej.


Po rozpoczęciu zajęć został przeprowadzony test sprawdzający celem ustalenia sprawności fizycznej uczestników i pomagający określić progres rozwoju fizycznego. Testy przeprowadzane są raz w miesiącu a uczestnicy są wcześniej informowani o przebiegu sprawdzianu.


Regularnie dostarczane są sprawozdania z działalności klubu podczas realizacji programu jak i KSWS posiada stały kontakt z osobami oddelegowanymi przez Wydział Sportu Miasta Krakowa odpowiedzialnymi za kontrolę programu „Sport łączy pokolenia, integruje rodziny”.


KSWS promuje Miasto Kraków podczas realizacji programu umieszczając wymagane informacje i logotypy na materiałach promocyjnych, stronie www, stronie fb jak i podczas informacji wysyłanych do gazet lokalnych. Wszystkie materiały promocyjne zawierające elementy graficzne są publikowane po wcześniejszej akceptacji odpowiednich jednostek Miasta Krakowa.

TOP