Relacja Filmowa z XXII Otwartego Puchatu Polski Wushu, Kraków 1-2 Grudzień 2018 rok